منتخب!ارشاداتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم

منتخب!ارشاداتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم خلیفۂ اوّل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ (۵۷۲ء۔تا۔۶۳۴ء) خلیفۂ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ (۵۸۶۔تا۔۶۴۴ء) خلیفۂ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۵۷۶ء۔تا۔۶۹۷ء) خلیفۂ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ (۶۰۱ء۔تا۔۶۶۰ء) مدتِ خلافت:۔ ۱۱ہجری۔تا۔۱۳ ہجری مختصر حالاتِ زندگی: آپ کا … Read more